nộp hồ sơ

Nộp nhiều hồ sơ vào một công ty, nên hay không?

imageview-aspx Bạn có thể ứng tuyển nhiều lần vào công ty yêu thích, song ghi nhớ rằng chỉ nên ứng tuyển cho duy nhất một vị trí và vị trí đó phải thật sự phù hợp với bạn. Em là sinh viên ngành kỹ thuật mới ra trường. Em có nộp hồ sơ cho nhà tuyển more »