kỹ năng chọn việc

Kỹ năng khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp

dinh-huong Nên sao chép bài trắc nghiệm ra giấy và tự làm, sau đó cùng thảo luận với những cá nhân thân thiết với bạn – những người có sự chia sẻ, thấu hiểu về bạn nhiều – trong từng tiêu chí. Tuy nhiên quyết định và lựa chọn của bạn vẫn là cuối cùng. 1. more »