hoàn thiện bản thân

Các phương pháp khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp

tai-xuong-4 Nên sao chép bài trắc nghiệm ra giấy và tự làm, sau đó cùng thảo luận với những cá nhân thân thiết với bạn – những người có sự chia sẽ, thấu hiểu về bạn nhiều – trong từng tiêu chí. Tuy nhiên quyết định và lựa chọn của bạn vẫn là cuối cùng. Chúng more »